Argumenter

Forum for Lighed i Sundhed

Lighed i sundhed nytter

Der er 3 gode argumenter for at arbejde med mere lighed i sundhed

 

 

Det demokratiske argument

 

Det står i sundhedsloven, at der skal være let og lige adgang til sundhedsvæsenet.

 

Det er der bare ikke i dag. Så grundlæggende set handler det her argument om, at når der

står i sundhedsloven, at der skal være let og lige adgang til sundhedsvæsenet

 

– så skal vi sikre, at der også er det i praksis

 

 

 

 

 

Det etiske argument

 

Som samfund har vi – og tager vi – på mange områder et fælles ansvar over for dem, som ikke selv kan tage (eller gives) det ansvar – dem som

af den ene eller den anden årsag ikke helt kan tage vare på eller ansvar for sig selv. Det er på ingen måde noget nyt. Det er fx børn.

 

Grundlæggende har vi forskellige

forudsætninger for at tage ansvaret for vores egen sundhed. Der er grupper af borgere, som har meget ringe forudsætninger og faktorer: Uddannelse, indkomst, beskæftigelse, boligforhold og sociale faktorer knyttet til forældre i forhold til den tidlige indsats. Hvordan det skal gribes an, hvad der skal gøres og hvor grænserne går, er til diskussion. At vi har et ansvar, er ikke til diskussion

Det økonomiske argument

 

Ulighed i sundhed koster dyrt - både i tabt arbejdsproduktion, i velfærdstab som oplevet sygelighed og tidlig død, i ekstra udgifter for

sundhedsvæsenet og til overførselsindkomster.

Den årlige pris er fx. 165 milliarder kroner i oplevet velfærdstab!

 

Copyright @ All Rights Reserved