Om os

Forum for Lighed i Sundhed

Om os

Forum for Lighed i Sundhed er et netværk, der organiserer alle med interesse for at arbejde med at skabe mere lighed i sundhed.

 

Medlemmerne i Forum for Lighed i Sundhed kommer fra kommuner, private virksomheder, patientforeninger, fagforbund og interesseforeninger samt personer, der ønsker at få skabt mere lighed i sundhed.

 

Vi blev stiftet i december 2016.

 

Formanden for netværket er Regitze Siggaard, der i mange år har arbejdet med sundhed og forebyggelse. Se mere om formanden her

 

 

 

 

 

Gode grunde til at skabe mere lighed i sundhed

  • ulighed betyder dårlige liv både fysisk, psykisk og socialt for en stor gruppe af befolkningen
  • det er dyrt for samfundet i udgifter til både sundheds-, beskæftigelses-og socialområdet
  • mere lighed i sundhed kan medvirke til flere gode leveår og dermed til, at flere kan blive længere på arbejdsmarkedet.
  • uligheden i sundhed mindsker sammenhængskraften i samfundet
  • ulighed i sundhed er uretfærdig og forebyggelig
  • det er muligt ved en samlet og systematisk indsats på tværs af kommuner, regioner, stat og virksomheder at mindske uligheden i sundhed

 

Copyright @ All Rights Reserved